ἄρυα

ἄρυα
Grammatical information: n. pl.
Meaning: τὰ `Ηρακλεωτικὰ κάρυα H.
Other forms: Cf. αὑαρά τὰ Ποντικὰ κάρυα H.; mistake for κάρυα?
Origin: LW [a loanword which is (probably) not of Pre-Greek origin] [61] [531]
Etymology: - ἄρυον is considered a variant of κάρυον, s. Strömberg Pflanzennamen 155f.; note however, that the gloss is our only evidence for a form with k-. - With ἄρυα G. Meyer Alb. Wb. 17 compared Alb. arrë f. `nut, nut-tree', OCS orěxъ `nut', with Lith. ríešas, ríešutas `nut', Latv. riẽksts `nut', OPr. buccareisis `beech-nut' (first element bucus `beech'). The BSl. forms have *a\/or- beside *r-, followed by -ei-, so they are very far removed from the Greek forms. - Cf. Fraenkel Gnomon 22, 238, who assumes parallel loans from a non-IE language, which seems probable; note that *kar- cannot be IE (it would require *kh₂r-, which is quite improbable). PIE had no prefix *k- (DELG); one would rather think of a form *qar-, of which the first phoneme (a uvular) was rendered as k- or zero.
Page in Frisk: 1,157

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • ἄρυα — walnuts neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • орех — род. п. еха, укр. горiх, др. русск., цслав. орѣхъ κάρυον, болг. орех, сербохорв. о̀рах, словен. oreh, род. п. oreha, чеш. оřесh, слвц. оrесh, польск. оrzесh, в. луж. worjech, н. луж. wоrесh. Ср. лит. riešutas орех , riеšаs – то же, riešutỹs,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Τετράκωμο — Ορεινός οικισμός (υψόμ. 950 μ.) του νομού Άρτας. Είναι έδρα του ομώνυμου δήμου (42 τ. χλμ.), στον οποίο ανήκουν και τα χωριά Αρυά (υψόμ. 580 μ.), Καρυά (υψόμ. 640 μ.), Κεράνι (υψόμ. 820 μ.), Λογαρού (υψόμ 820 μ.), Νεβρέπολη (υψόμ. 600 μ.), Πέρα… …   Dictionary of Greek

  • ar-3 —     ar 3     English meaning: nut     Deutsche Übersetzung: “Nuß”     Note: (extends by ēi , ōi , u )     Material: G. Meyer Alb. Wb. 17 combines Gk. ἄρυα τὰ ΏHρακλεωτικὰ κάρvα Hes., Alb. arrë f. “ walnut tree “, O.C.S. orěchъ “ nut “. relation… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • oreu̯-, ereu- —     oreu̯ , ereu     English meaning: entrails, intestine, bowel, gut, *skin     Material: Gk. ὀρύα “ intestine “ (kann also for *ἀρύα stand, compare :) Lat. arvīna ‘schmer, fat, esp. between skin and Eingeweiden” (wäre “das to den Darmen… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.